วิธีการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

 1. คลิกปุ่ม เมนู >ไปที่หัวข้อ การชำระเงิน และเลือกเมนู แจ้งหลักฐานการชำระเงิน จะแสดงหน้าเพจดังรูปด้านล่างนี้

 2. ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ 13 หลัก ( ดังรูป 2.1 ) โดยรูปแบบหมายเลขคำสั่งซื้อ จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B และตามด้วยตัวเลข 12 หลัก ตัวอย่างเช่น B999999999999 เมื่อระบุหมายเลขคำสั่งซื้อถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบ ( ดังรูป 2.2 ) เพื่อยืนยันว่าหมายเลขคำสั่งซื้อนี้มีอยู่ในระบบ หากไม่กดตรวจสอบ จะไม่สามารถดำเนินการแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้
  หากหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ มีอยู่ในระบบ
  และเป็นช่องทางการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  จะขึ้นเครื่องหมายถูก พร้อมแสดงยอดเงินที่ต้องชำระ ดังรูป
  *** เมื่อกดตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อแล้ว จะต้องขึ้นสัญลักษณ์ตามรูปแบบนี้เท่านั้น จึงจะสามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ ***
  หากหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ มีอยู่ในระบบ
  และเป็นช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ
  จะมี popup แจ้งเตือนว่า " ไม่ต้องแจ้งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเลือกช่องทางการชำระเงินโดยช่องทางอื่น"
  หากหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ ไม่มีอยู่ในระบบ
  จะมี popup แจ้งเตือนว่า " ไม่พบหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ในระบบ "

 3. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ( ดังรูป 3.1 ) โดยให้อัพโหลดไฟล์จำนวน 1 รูป ซึ่ง ขนาดไฟล์ที่อัพโหลดต้องไม่เกิน 1MB หากเกินจะไม่สามารถอัพโหลดได้

 4. กรอกข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน ( ดังรูป 4.1 ) ให้ครบถ้วนทุกช่อง และถูกต้องตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องตรงกับหลักฐานการชำระเงินที่อัพโหลดข้างต้น เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่งหลักฐาน ( ดังรูป 4.2 )

 5. เมื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
  โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน / สถานะคำสั่งซื้อของท่านได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

  หลังจากแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะแสดงคำว่า " กำลังตรวจสอบหลักฐานการชำะเงิน " และสถานะการชำระเงินจะแสดงคำว่า " รอการชำระเงิน " หากทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันหลักฐานแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะแสดงคำว่า " กำลังจัดเตรียมสินค้า " และสถานะการชำระเงินจะแสดงคำว่า " ชำระเงินแล้ว "