วิธีการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

  1. คลิกปุ่ม เมนู >ไปที่หัวข้อ การสั่งซื้อสินค้า และเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

  2. ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ 13 หลัก โดยรูปแบบหมายเลขคำสั่งซื้อ จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B และตามด้วยตัวเลข 12 หลัก ตัวอย่างเช่น B999999999999 และ ระบุอีเมล ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ให้ถูกต้อง แล้วจึงคลิกปุ่ม ตรวจสอบ

  3. แสดงผลการค้นหา ผลการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ