นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. Basket.Bike พิจารณาการรับประกันสินค้า นับตั้งแต่ลูกค้าซื้อสินค้าจาก Basket.Bike เท่านั้น และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตามแต่ละแบรนด์
 2. บริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบต่อสินค้าในกรณีอาการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 3. ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินการซื้อจาก Basket.Bike เป็นหลักฐานในการส่งเคลมสินค้า
 4. สติกเกอร์การรับประกันสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยขูด ขีดหรือลอกออก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับ หรือการดัดแปรงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการใช้ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน หรือรอยเปรอะเปรื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 5. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความชื้น เช่น คราบขี้เกลือจากการสะสมของเหงื่อ การเกิดสนิมบริเวณตัวสินค้าหรือบริเวณจุดสำคัญของสินค้า
 6. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง (ซึ่งไม่ได้ผลิตมาเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าแบรนด์ผู้ผลิต)
 7. สินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นสินค้ามือสอง สินค้าหิ้ว สินค้าที่มาจากการซื้อขายออนไลน์ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Basket.Bike
 8. การพิจารณาให้การรับประกันสินค้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ ในกรณีความเสียหายรุนแรง หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทางผู้ผลิตจะเป็นผู้พิจารณาการรับประกัน
 9. การเปลี่ยน ซ่อม หรือค่าจัดส่งสินค้าใหม่ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ทาง Basket.Bike ไม่คิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 10. สินค้าที่หมดระยะเวลาการรับประกัน หรือข้อยกเว้นของการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อม เปลี่ยน ค่าอะไหล่ ค่าขนส่ง หรือค่าบริการต่างๆ

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

แบรนด์สินค้า
ระยะเวลารับประกัน
ESI Grips
30 วัน
Fi’zi:k, Selle Royal, Supacaz, Bridgestone, Tubolito, Touch
1 ปี
Brooks
ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้าจาก 2 ปีเป็น 10 ปี
ที่เว็บไซต์ www.brooksengland.com คลิกลงทะเบียนรับประกันสินค้า
*ลงทะเบียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
**เฉพาะเบาะหนังเท่านั้น
2 ปี
Lake, MET, Basso, Favero
2 ปี
Surly
3 ปี

ขั้นตอนการส่งเคลมหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. ลูกค้าแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินเมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
 2. ติดต่อการรับประกันสินค้าที่ Line: @Basket.Bike หรืออีเมล info@Basket.bike
 3. ที่อยู่การจัดส่งสินค้า Basket.Bike 48/62,63 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230